Lagan Bedroom Range 

 
LAGAN 3FT BEDSTEAD
LAGAN 3FT BEDSTEAD 
LAGAN 3 DRAWER CHEST
LAGAN 3 DRAWER CHEST 
LAGAN TRIPLE WARDROBE
LAGAN TRIPLE WARDROBE 
LAGAN 4FT 6 BEDSTEAD
LAGAN 4FT 6 BEDSTEAD 
LAGAN 4 DRAWER CHEST
LAGAN 4 DRAWER CHEST 
LAGAN DRESSING TABLE MIRROR
LAGAN DRESSING TABLE MIRROR 
LAGAN 5FT BEDSTEAD
LAGAN 5FT BEDSTEAD 
LAGAN NIGHTSTAND
LAGAN NIGHTSTAND 
LAGAN LARGE WALL MIRROR
LAGAN LARGE WALL MIRROR 
LAGAN 2 OVER 3 DRAWER CHEST
LAGAN 2 OVER 3 DRAWER CHEST 
LAGAN DRESSING STOOL
LAGAN DRESSING STOOL 
LAGAN SMALL WALL MIRROR
LAGAN SMALL WALL MIRROR